Üst Yapı Projeleri


Yolun toprak işi sonunda daha önceden belirlenmiş kot ve enkesit şeklinde getireln kısmına altyapı denir.

Yolun trafik yüklerini taşımak ve bu yükü taban zemininin taşıma gücünü aşmayacak şekilde taban yüeyine dağıtmak üzere altyapı üzerine inşaa olunan ve alttemel (temelaltı) ile temel ve kaplama tabakalrından oluşan kısmı üstyapı olarak adlandırılır.

Üst yapıyı açıklayacak olursak;
Altyapı üzerine kurulan, oturmaya veya üretime yarayan yapıların tümüdür.
Farklı bir tanımla; yolun trafik yüklerini taşımak ve bu yükü taban zemininin taşıma gücünü aşmayacak şekilde taban yüzeyine dağıtmak üzere altyapı üzerine inşaa olunan ve alttemel (temelaltı) ile temel ve kaplama tabakalrından oluşan kısmı üstyapı olarak adlandırılır.
Üst yapı projelerini ;
Konutlar,
Sağlık hizmeti yapıları,
Eğitim hizmeti yapıları,
Alışveriş merkezleri,
Ticari binalar,
Otel yapıları gibi örneklerlendirebiliriz.
Arge Yapıolarak, üst yapı işleri projelendirilmesi bizim işimizdir.